tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An abbreviation of Smash Brothers Brawl 3.
Guy 1:Dude, SMW is so much better than SMB3!
Guy 2:Dude, like, no way! SMB3 pwns!!!
viết bởi FlamingTruth 29 Tháng ba, 2009

Words related to SMB3

mario smash brawl smw super mario brothers