tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Suck My Big Fat Dick
Rob: Lol, shut up!
Daniel: SMBFD
Rob: Wtf?
viết bởi DeusNoctis 09 Tháng mười, 2005

Words related to SMBFD

acryonym cool hip insult wtfux?