tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Shaking My Dick In Your Face
Andy: i hate you, suk ma dick
Lee: SMDIYF
viết bởi ass-backwards 18 Tháng một, 2011