tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
TO HAVE SEX WITH A FURIOUS NATURE
IM GOING TO SMIDASH THAT HOE
viết bởi senor Sanchez 07 Tháng tám, 2005