Top Definition
Suck my liberal a**.
Ex. 1
Person 1: I support gay marriage.
Person 2: According to the bible, God says that it's wrong.
Person 1: SMLA.
viết bởi 4V3RYL1B3R4LP3RS0N 16 Tháng năm, 2009
Sign My Life Away
Guy 1:You should join the military man?
Guy 2:Yea but I don't wanna SMLA just yet.
Guy 1:Thats cool man.

viết bởi St Vince 16 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×