Top Definition
Suck my liberal a**.
Ex. 1
Person 1: I support gay marriage.
Person 2: According to the bible, God says that it's wrong.
Person 1: SMLA.
#liberals #conservatives #my ass #politcs #republicans #democrats
viết bởi 4V3RYL1B3R4LP3RS0N 16 Tháng năm, 2009
Sign My Life Away
Guy 1:You should join the military man?
Guy 2:Yea but I don't wanna SMLA just yet.
Guy 1:Thats cool man.

#sign #life #away #smla #my
viết bởi St Vince 16 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×