Scottish Word used to describe the devil's lair, where all sorts of weird sex, dancing and music takes place...
That devil Mo has some mad shit happening down in his Snafu!
viết bởi posterman 11 Tháng mười một, 2004
Something Normal All Fucked Up ...... the girls.
Random person: Why is that person putting on dinosaur footie pajamas right outside of Target?
Random person 2: Because they're SNAFU!
viết bởi Contrabarrrrrr 06 Tháng mười một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×