tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Something New To Masturbate To
"Damn, her new pic. is SNTMT
viết bởi Jesus_Fish_97 03 Tháng mười một, 2010