tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
8.
Son Of a Bit**
dude you know he stole your money right?
SOAB!
viết bởi QthaGreat 14 Tháng hai, 2009