(Suck On Balls) this is a very rarely used summary. It Means to suck on a males testicles.
i hate you ihy, go sob
viết bởi 6alex9 14 Tháng tám, 2006
Society of Orlando Bloom Stalkers.
See fangirl (Weezer613's version).
I pledge to kill all the SOBS.
viết bởi Dramatique 23 Tháng sáu, 2004
Acronym for still on the boat. Related to fob. An insult used for asian people who are not accultured to the U.S.
Look at that sob, he doesn't even know how to speak english.
viết bởi klazor 09 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×