tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Sunuvabitch point-of-view.
Jason just admitted to having a SOBPOV.
viết bởi ebA 29 Tháng tư, 2013