tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Working in the Spa of a Nuclear Power Plant. Tedious boring time.
What are you doing at work? SPAing
viết bởi roadtech 07 Tháng chín, 2011