tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Shampoo Reverse Hand Job - a western grip handy by a chick in the shower.
E: How was your weekend?

Q: Got the best SRHJ on Saturday.

E: Nice!
viết bởi Smoothatron 24 Tháng chín, 2010