Same Shit/Stuff Different Day

Also, a webcomic by Alan Foreman. Check it out at poisonedmids.com
Damn... skool sucked... it's always SSDD.
viết bởi blitzfisch 20 Tháng mười một, 2003
S.S.D.D. is an acronym that stands for Same Shit Different day.
"today was so normal!" exclaimed Jim " . "yes S.S.D.D." responded Sarah.
viết bởi Technohill 20 Tháng một, 2012
Same shit, different day
Joe: "Hey man, how's it going?"
Sam: "Oh, fine I guess. SSDD!"
viết bởi Julesofwisdom 12 Tháng bảy, 2013
same shit, different day
Isn't that the same 6PR preview as yesterday?
Yes, SSDD
viết bởi Cerise Blablaw 28 Tháng bảy, 2008
Same Shit Different Day
How was your day?

answer
SSDD...................Same shit different day
viết bởi Starlababy65 18 Tháng tư, 2008
For North Oldham and South Oldham Football games meaning "Suck Some Donkey Dick
"Touchdown for the Mustangs"
Everyone : "SSDD"
viết bởi NOHS Football 04 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×