tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Sprayed Spit on the Screen Laughing. An alternative to the more common LOL or ROTFL.
SSOTSL! That was hilarious!
viết bởi Steve H. 18 Tháng ba, 2005