tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Robs mom
Jim and Ted had an excellent adventure with the STD queen.
viết bởi Tedwise 27 Tháng mười, 2003