Top Definition
The percentage of stench/stank that fills the air in a confined space (such as a public or private restroom) after releasing feces.
- "damn honey, I'm sorry for taking so long in there."

- "holy crap! I can barely breathe! That must have an SVD of 9!"

-"SVD?"

- " yea... SVD-shit vapor density! You can cut through that with a knife it's so thick!"
#stench #shit #bathroom #toilet #stink
viết bởi Sneakyneeks 03 Tháng tám, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×