Top Definition
S orry
Y ou
H ad
T o
F ind
O ut
L ike
T hat

Often wrongly referred to as 'SYHTFOTW' i.e. Sorry you had to find out that way.
It's because God hates you.SYHTFOLT.
viết bởi .org > 10dp 01 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×