tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The absolute awesome-st person ever.
"See that girl?"

"Oh, yeah. That's a Sabera."
viết bởi idontknoweverythingistaken 27 Tháng sáu, 2013