Top Definition
1. One who surpasses normal levels of douche-baggery to almost super human levels as if the genes were altered into a mutant strain of douchiness.

2. A big fat jerk of full of rage and unnecessary 'tude.

3. Sabertooth from the movie "X-Men Origins: Wolverine" as stated by www.radnerd.com
Man, did you see what Herb tried to pull today? What a saberdouche!
viết bởi RadNerdLeo 04 Tháng năm, 2009
1. One who surpasses normal levels of douche-baggery to almost super human levels as if the genes were altered into a mutant strain of douchiness.

2. A big fat jerk of full of rage and unnecessary 'tude.

3. Sabertooth from the movie "X-Men Origins: Wolverine" as stated by www.radnerd.com
"Man, did you see what Herb tried to pull today? What a saberdouche!"
viết bởi RadNerdLeo 04 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×