tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The act of shitting on someone's chest and taking their fucking wallet.
That fool kept on running his mouth, so I gave him a Sacramento Memento.
viết bởi ProZach4Life 05 Tháng mười hai, 2011