Top Definition
a person who gives up all material things and becomes spiritually devoted to himself. Many sadhu's can be found in India. Sadhu is also a unique name that is uncommon for many parts of the world, i.e. America.
1) - When I went to India last summer, I stayed with a tribe of sadhu's to see their way of life.

2) - Guy#1: "What's that kid's name?"

- Guy#2: "Sadhu"

- Guy#1: "That's a wise ass kid"
#sadhu #spiritual #name #unique #india
viết bởi GatorJimmi 29 Tháng bảy, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×