tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
noun: fake bisexual or lesbian, derived from Sappho
Check out those two chicks kissing, total Safaux.
viết bởi KarRell 10 Tháng mười một, 2009

Words related to Safaux

bisexual chicks gay lesbian sappho