Top Definition
Pissed off or upset or not happy
Joe was saldy that he was born a funny lookin fat kid that likes to eat 24/7/

Eric was very saldy after Michael tore his ass up!
viết bởi Mini Horse 27 Tháng mười hai, 2009
to be to agressively hateful or over the top.
Ratchet Girl: Girl this little Bitch tryna steal my man, she bouta get herself cut!

Friend: Mmm Bitch you need to go sit your Saldy ass down somewhere will all that drama.
viết bởi ratchetgirlboo 01 Tháng tám, 2013
a small metal object inside a vagina that has to be displaced by surgery or an anus
1- a saldy stuck inside a vaginal opening
viết bởi adam chain 20 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×