tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Another name for a huge cock.
Girl #1: "Oh My God! I heard Justin & Thomas has a Salecassy."

Girl #2: "I need to see this!"
viết bởi akeytonothing 08 Tháng mười hai, 2010