tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of yelling, without raising your voice.
Man he really salectured us good.
viết bởi Laura 09 Tháng mười hai, 2004