tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A huge penis. You may mistake it for a tree.
That tree doesn't have any roots.
That's just Jon's salmonpenis.
viết bởi Loragol 09 Tháng năm, 2008

Words related to Salmonpenis

huge jon penis salmon