tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
15.
Used to describe a woman's erect nipples.
She tweaked until the salsa was visible under her top.
viết bởi Medium 12 Tháng mười một, 2003