tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
someone who does not swallow ejaculation.
I would like a blowjob but Des is a salt spitter.
viết bởi Des and Merko 29 Tháng một, 2011