tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Someone who HAS to throw salt in the game salt in the game
"Fuck Georgia, He's nothing but a two timing salt spunker!"
viết bởi mandrew_thejew 27 Tháng ba, 2008