tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Same meaning as Craka... A caucasion male
You Wheat Thin
viết bởi TuFat Snaka 07 Tháng mười một, 2003