tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Crack/cock/coke Fiend. "The Triple C"
Saltsman
viết bởi Rollss 31 Tháng năm, 2010