tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Taking a whiskey shot followed by a shot of pickle juice with semen.
Chris: Let's do a salty pickleback shot!
Roxy: Hell yes! Salty pickleback shots are my favorite!
viết bởi Double Wide 17 Tháng mười một, 2012