tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a stereotypical ginger person
You look a bit Sam Carr today.
viết bởi Dave Donny 11 Tháng mười, 2011