tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Has the smallest of balls, No friends and Licks ass
Oh my lord, he's such a SAM Michie
viết bởi Mam_smichie 15 Tháng sáu, 2014