tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
To have a very large penis
"Wow, William has a Samby dick!"
viết bởi Billiam Thomas 16 Tháng hai, 2004