tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The coolest person on earth!

Sweet, Kind, Sense of Humor.
Im gonna give you a samert sandwich.
viết bởi Amobrodude 09 Tháng mười một, 2010