tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The epic combination of a Samurai and a Ninja.
Alye: I'm a secret ninja! You can't beat me!
John: But I am SAMJA! Combination of Samurai and Ninja! I beat you!
viết bởi Alye 06 Tháng ba, 2010