Top Definition
To be hammered, but more Sam-like. Usually people with the name Sam are more prone to becoming sammered, but it's quickly becoming very popular for anyone, regardless of their name to become sammered.
Dude, I'm so totally sammered.
#sam #drunk #shrunk #wasted #samantha tyne
viết bởi Samantha Tyne 10 Tháng sáu, 2008
When a girl get's so drunk she wants to have a lesbian experience.
My girlfriend got sammered last night and made out with my buddy's girlfriend.
#drunk #hammered #tanked #plastered #sloshed
viết bởi BMC123 17 Tháng hai, 2014
A state of extreme drunkeness, often due to excessive amounts of sambucca
My god, she was absolutely sammered last nite
#sam #drunk #hammered #sambucca #trashed
viết bởi Scottrick 12 Tháng bảy, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×