tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Some gay girl from Pembroke. We all hate her.
Sammy Huynh.
viết bởi SammyH4588 18 Tháng sáu, 2011