tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Ultra dank heady beer from England. Oatmeal Stout is fucking amazing.
w00k: Yo brah let me get a kick down of that sammy smith
lot kid: no w00k!
viết bởi Trey420 18 Tháng mười hai, 2009