tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A punk bitch who is fake and has no life and is ugly ass hell.
Hey Sampson Ndukwe is a punk fake bitch.
viết bởi Diallo Bowman 19 Tháng tám, 2013