tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
an English English slang term for Wow


or ur say it like enstead of o shit u say o sanbo!
viết bởi PdAwG 11 Tháng chín, 2003

Words related to Sanbo

aussie australian slang food sambo sandwich