tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A gay lookin man who wears tight bicyle like shorts and jumps up an down often.
Yo, check out dat sancy man jumpin up and down like a chi-chi man WHoa Bumbaclat!
viết bởi Gavin & Ian 28 Tháng mười, 2005

Words related to Sancy Man

aunty man chi chi man chitch fag panty man