tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Derogartory term used to describe a person from the middle east. See Camel Jockey
Saddam is a camel riding sandal pimp.
viết bởi TheHose 02 Tháng hai, 2005

Words related to Sandal Pimp

camel jockey