tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Committing the notorious act of wearing Socks with Sandals.
Oh man, I hate it when my boyfriend commits sandalism! It's so embarassing! :(
viết bởi Brandizz 25 Tháng chín, 2005