Top Definition
A TOTALLY AWESOME LATIN ROCK BAND, LED BY THE GUITARIST OF THE SAME NAME.
There's only one Santana, his first name is Carlos - and he plays the meanest guitar in the world !!
viết bởi .l 28 Tháng tư, 2014
2 more definitions
Photos & Videos
a kickass guitarist that combines blues rock and latin music in one
did Santana ever play with Jimi Hendrix?
i wish it, that would've made someone jizz theirself if they ever heard that song
viết bởi D money 9295 19 Tháng tám, 2010
Santana as in "Saint-Ana". Sanatana means a saint very holy and clean. Originated in spain;
Carlos Santana, guitar player; Juelz Santana aka. DipsEt, rapper.
viết bởi Jezebel Santana 07 Tháng mười hai, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×