Top Definition
a modern name for a playboy.
some one who is very flirtacious.
Bruv you see that guy, so Sarry man, always with a girl in his arm
viết bởi cutieepiexx 01 Tháng năm, 2011
Son of a person named Gary
David O'Hagans mother Debbie is with Gary, making David a sarry.
viết bởi dick fitswell 25 Tháng tám, 2003
From Pays Vasque in SW of France.
Translation: Ground with low and wild vegetation.
I have nor samples
viết bởi Ulises Sarry 01 Tháng một, 2004
when one speaks in a low grumbling tone, like they are some sort of hard stoner.
Simon Barry - " Who took the hottest bitch?"
viết bởi dick fitswell 23 Tháng tám, 2003
Matthew's Dad!
Sarry paints under the influence of V.B!
viết bởi Wilt Chamberlin's Penis Lives on My Groin! 17 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×