tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A Slang term used to describe the act of sex
The couple began sauce making in the bedroom
viết bởi Kevin J. 03 Tháng tám, 2005