Top Definition
noun: A group of 3 or more intoxicated adolescent males seeking adventure, food, and the nearest 7/11. Most often encountered in suburban areas between the hours of 11pm and 3am.

verb: to wander aimlessly (or to 7/11) while intoxicated.

Language of Origin: Sigmund Ebonics
Baby-Roth: "What you doing Drew-Drew?"
Drew-Drew: "NOTHING, trying to SaucePack?"
Baby-Roth: "where do you want to go?"
Drew-Drew: "IDK Noah's in Rockville but I'm cool with going where ever as long as we don't cross any bridges"
viết bởi nigmund oke 09 Tháng bảy, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×