tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A facility that houses an all male tenents.
You can tell he did time at the sausage house.
viết bởi JB 10 Tháng ba, 2003